• Kaplamalı Sahalar Yönetimi
  Kaplamalı Sahalar Yönetimi
  DURABİLİTE ODAKLI
  YAPIM, ONARIM, KORUMA
 • Dubai Port World, Yarımca Container Terminali
  Dubai Port World, Yarımca Container Terminali
  DURABİLİTE ODAKLI
  YAPIM, ONARIM, KORUMA
Havaalanı PAT Sahaları Yapım, Onarım ve Korumaları

ONARKO, pist, apron, taxirut (PAT sahaları) gibi rijit ve esnek kaplamalı sahaların yapım, onarım işlerinde uluslararası standartlara ve kodlara uygun mühendislik ve yüklenici hizmetleri vermektedir.

Deniz Yapılarının Onarım ve Korumaları

ONARKO; iskele, rıhtım, mendirek, platform, deniz altı boru hatları gibi kıyı ve kıyıdan uzak yapıların ekonomik ömürlerinin belirlenmesi ve uzatılması, özellikle korozyondan hasar gören deniz yapılarının onarım ve korunması alanında derin bir deneyime sahiptir.

Korozyon Katodik Koruma ve Sürekli İzleme

ONARKO, deniz yapıları, boru hatları, betonarme yapıların katodik koruması ve uzaktan izlenmesi konularında, hem projelendirme-mühendislik hem de yüklenici olarak hizmet vermektedir.

Onarko Mühendislik A.Ş.

ONARKO; havaalanları, iskeleler, rıhtım, platform, boru hatları, köprü ve otoyollar gibi mühendislik yatırımlarının yapım, onarım ve korunması alanlarında çözüm üreten, bağımsız bir yüklenici ve mühendislik kuruluşudur.

Ulaştırma yapılarının sürdürülebilirlikleri (sustainability), hizmet veya ekonomik servis ömürlerinin uzatılması günümüzde önemli bir mühendislik ve yönetim dalıdır. Bu alanda bireysel deneyimleri otuz beş seneyi aşmış mühendis ve tecrübeli yöneticilerden oluşan ONARKO, yapısal varlıkların durabilite odaklı yapımları ve ekonomik servis ömürlerinin uzatılmaları konularında uzman bir kuruluştur.

Projelere ait detaylar ve sunum dosyaları için

ÇÖZÜM ORTAKLARI